O asociaci

Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) ČR je spolek založený v říjnu roku 2010 s cílem přispívat k trvalému rozvoji energetických služeb na českém trhu. Nyní sdružuje 30 nejvýznamnějších společností z oboru energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Pojem energetické služby...

... má díky zákonu 406/2000 Sb. o hospodaření energií přesně definovaný význam: Jsou to veškeré činnosti, jejichž účelem jsou zaručené úspory spotřeby energie mimo jiné prostřednictvím instalace energeticky účinných technologií, neboli ověřitelné a měřitelné zvýšení energetické účinnosti. V celém světě je tento druh činností známý jako Energy Performance Contracting (EPC).

Čemu se věnujeme

Určujeme a slaďujeme standardy energetických služeb v ČR


Propagujeme energetické služby:


Vydáváme odborné publikace


Pořádáme konference


Mapujeme oblast energetických služeb

2. ZASTÁVKA NA ROAD MAP PROJEKTU GD4B: METODA PDB

2. ZASTÁVKA NA ROAD MAP PROJEKTU GD4B: METODA PDB

V těchto dnech probíhají na stavbě Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj, poslední práce, díky nimž se ...

PŘIJĎTE NA OP TAK TOUR

PŘIJĎTE NA OP TAK TOUR

Dotační výzvy OPTAK zaměřené především na úspory energie a inovace právě startují. Společnost enovation, člen APES, proto připravila pro zájemce sérii konzultačních ...

SCHULTE GREEN VSTUPUJE DO APES

SCHULTE GREEN VSTUPUJE DO APES

Novým členem Asociace poskytovatelů energetických služeb je od července 2022 společnost Schulte Green. Společně s dalšími členy asociace hodlá firma přispívat ...

Kontakt