O asociaci

Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) ČR je spolek založený v říjnu roku 2010 s cílem přispívat k trvalému rozvoji energetických služeb na českém trhu. Nyní sdružuje 25 nejvýznamnějších společností z oboru energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Pojem energetické služby...

... má díky zákonu 406/2000 Sb. o hospodaření energií přesně definovaný význam: Jsou to veškeré činnosti, jejichž účelem jsou zaručené úspory spotřeby energie mimo jiné prostřednictvím instalace energeticky účinných technologií, neboli ověřitelné a měřitelné zvýšení energetické účinnosti. V celém světě je tento druh činností známý jako Energy Performance Contracting (EPC).

Čemu se věnujeme

Určujeme a slaďujeme standardy energetických služeb v ČR


Propagujeme energetické služby:


Vydáváme odborné publikace


Pořádáme konference


Mapujeme oblast energetických služeb

NEJLEPŠÍ PROJEKT EPC  PŘIPRAVILA PŘÍBRAM

NEJLEPŠÍ PROJEKT EPC PŘIPRAVILA PŘÍBRAM

 Letos již po osmé ceny byly udíleny za nejlepší energeticky úsporné projekty řešené metodou EPC. První místo obsadilo město Příbram, na druhé příčce se umístil ...

VZNIKÁ INVESTIČNÍ PLATFORMA NA PODPORU EPC

VZNIKÁ INVESTIČNÍ PLATFORMA NA PODPORU EPC

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) podepsala smlouvu s Evropskou investiční bankou (EIB) o poskytování poradenských služeb s cílem vytvoření ...

MNOHO ZDARU V NOVÉM ROCE 2019

MNOHO ZDARU V NOVÉM ROCE 2019

Děkujeme za Vaši přízeň a do nového roku přejeme mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti v osobním i pracovním životě.   

Kontakt