Mapa projektů

Energetické služby se zaručeným výsledkem mají v ČR více než dvacetiletou tradici. První úsporný projekt řešený metodou EPC (Energy Performance Contracting) byl předán do provozu v roce 1993. Od té doby se podařilo realizovat téměř 220 projektů, což představuje 1000 objektů, ve kterých se pomocí vhodné investice podařilo dosáhnout energetických úspor. Investováno bylo celkem 3 mld. korun, z toho 0,8 mld jen v posledních třech letech. Tyto investice jen k dnešnímu dni přinesly 3,3 mld. úspor.

Nejčastějšími zákazníky jsou města, ministerstva, pak následují kraje a soukromé společnost. Státní organizace využívají tuto metodu zatím jen okrajově.

Projekty EPC jsou vhodné pro subjekty, jejichž náklady na energie převyšují 1 mil. ročně. Proto se tato metoda uplatňuje především v nemocnicích, školách, průmyslových a administrativních objektech.

Nejvíce investic do projektů EPC připadá na Prahu, Pardubický kraj a Moravskoslezský kraj. V Karlovarském kraji zatím není žádný.

Trh EPC roste podle odhadů společnosti Siemens a.s. za poslední dekádu o 16,75 % ročně.

Výběr podle segmentu

Název projektu

Místo realizace

Rok zahájení

Investice s DPH

Roční garantované úspory

Realizátor

Kontakt