Mapa projektů

Energetické služby se zaručeným výsledkem mají v ČR více než dvacetiletou tradici. První úsporný projekt řešený metodou EPC (Energy Performance Contracting) byl předán do provozu v roce 1994. Od té doby se podařilo realizovat téměř 260 projektů, což představuje cca 1200 objektů, ve kterých se pomocí vhodné investice podařilo dosáhnout energetických úspor. Investováno bylo celkem 4,3 mld. korun, z toho 1,2 mld korun v posledních pěti letech. Tyto investice jen k dnešnímu dni přinesly 4,9 mld. úspor.

Nejčastějšími zákazníky jsou města, ministerstva, pak následují kraje a soukromé společnost. Státní organizace využívají tuto metodu zatím jen okrajově.

Projekty EPC jsou vhodné pro subjekty, jejichž náklady na energie převyšují 1,5 mil. korun ročně. Proto se tato metoda uplatňuje především v nemocnicích, školách, průmyslových a administrativních objektech.

Nejvíce investic do projektů EPC připadá na Prahu, Pardubický kraj a Moravskoslezský kraj.

Výběr podle segmentu

Název projektu

Místo realizace

Rok zahájení

Investice s DPH

Roční garantované úspory

Realizátor

Kontakt