Poslání a priority APES

Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) ČR je spolek založený v říjnu roku 2010 společnostmi AB Facility, ENESA, Siemens, Středisko pro úspory energie, SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, Dalkia Česká republika, MARTIA a ENVIROS, zapsaný pod spisovou značkou L 65269 vedenou Městským soudem v Praze. V květnu 2017 sdružovala asociace 25 společností.

Posláním APES je přispívat k trvalému rozvoji energetických služeb na českém trhu.

Priority APES:
  • reprezentovat a hájit oprávněné zájmy poskytovatelů energetických služeb na českém trhu i ostatních zemích,
  • aktivně přispívat k dlouhodobému rozvoji energetických služeb v ČR,
  • určovat a slaďovat standardy energetických služeb v ČR,
  • propagovat energetické služby ve veřejném ale i soukromém sektoru.
Úspěchy APES:
  • Připravili jsme pro MPO návrh vzorové smlouvy, zadávací dokumentace a metodiky výběrového řízení pro veřejné zadavatele projektů využívajících energetické služby se zaručeným výsledkem.
  • Díky aktivitám APES a aliance Šance pro budovy, jejíž je APES členem, byl schválen nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který odráží i specifika EPC.
  • Pořádáme konference a přednášíme na řadě seminářů a školení s cílem propagovat energetické služby se zaručeným výsledkem jako jednu z významných cest ke zvyšování energetické účinnosti, jak je vnímá i směrnice evropské komise EED 2012/27/EU.

Rada APES

Výkonným orgánem asociace je Rada. Je složena ze tří zástupců ESCO společností a dvou představitelů poradenských firem. Rada zasedá zpravidla jednou měsíčně.

Ing. Ivo Slavotínek

Ing. Ivo Slavotínek

ENESA a.s.

předseda APES

Ing. Radim Kohoutek

Ing. Radim Kohoutek

DS Energy Consulting s.r.o.

místopředseda APES

Ing. Jaroslav Maroušek

Ing. Jaroslav Maroušek

SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

místopředseda APES

Ing. Libor Prouza

Ing. Libor Prouza

LOYD GROUP s.r.o.

člen rady APES

Ing. Václav Taubr

Ing. Václav Taubr

EVČ s.r.o.

člen rady APES

Kritéria pro přijímání nových členů asociace

V souladu se stanovami asociace přijímá nové členy Rada APES na základě osobní prezentace uchazeče o členství na jednání Rady, které se koná jednou měsíčně. V případě zájmu prosím kontaktujte office@apes.cz, tel. 603 894 354, kde obdržíte další informace ohledně vstupní procedury, poskytovaných služeb a členských poplatků.

Reference

Partneři

APES úzce spolupracuje především s těmito organizacemi a institucemi

Stanovy ke stažení zde.

Kontakt