O asociaci

Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) ČR je spolek založený v říjnu roku 2010 s cílem přispívat k trvalému rozvoji energetických služeb na českém trhu. Nyní sdružuje 30 nejvýznamnějších společností z oboru energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Pojem energetické služby...

... má díky zákonu 406/2000 Sb. o hospodaření energií přesně definovaný význam: Jsou to veškeré činnosti, jejichž účelem jsou zaručené úspory spotřeby energie mimo jiné prostřednictvím instalace energeticky účinných technologií, neboli ověřitelné a měřitelné zvýšení energetické účinnosti. V celém světě je tento druh činností známý jako Energy Performance Contracting (EPC).

Čemu se věnujeme

Určujeme a slaďujeme standardy energetických služeb v ČR


Propagujeme energetické služby:


Vydáváme odborné publikace


Pořádáme konference


Mapujeme oblast energetických služeb

SÍŤ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI DISKUTOVALA O KOMUNITNÍ ENERGETICE

SÍŤ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI DISKUTOVALA O KOMUNITNÍ ENERGETICE

Přínosy komunitní energetiky, legislativní bariéry, technické možnosti a právní aspekty, a hlavně z čeho komunitní energetiku zaplatit – tyto a další okruhy byly obsahem ...

V PARLAMENTU SE MLUVILO O EPC

V PARLAMENTU SE MLUVILO O EPC

Ve středu 19. dubna se v prostorách Poslanecké sněmovny konala konference na téma Energetické úspory ve státní správě. Akci pořádal Hospodářský výbor Poslanecké ...

PODCAST POD PROUDEM: EPC POHLEDEM POSKYTOVATELE I ZÁKAZNÍKA

PODCAST POD PROUDEM: EPC POHLEDEM POSKYTOVATELE I ZÁKAZNÍKA

Co znamená zkratka EPC? Jaké jsou výhody  energetických služeb se zárukou úspor. Kde je jejich přínos největší? Jaké jsou zkušenosti ...

Kontakt