O asociaci

Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) ČR je spolek založený v říjnu roku 2010 s cílem přispívat k trvalému rozvoji energetických služeb na českém trhu. Nyní sdružuje 30 nejvýznamnějších společností z oboru energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Pojem energetické služby...

... má díky zákonu 406/2000 Sb. o hospodaření energií přesně definovaný význam: Jsou to veškeré činnosti, jejichž účelem jsou zaručené úspory spotřeby energie mimo jiné prostřednictvím instalace energeticky účinných technologií, neboli ověřitelné a měřitelné zvýšení energetické účinnosti. V celém světě je tento druh činností známý jako Energy Performance Contracting (EPC).

Čemu se věnujeme

Určujeme a slaďujeme standardy energetických služeb v ČR


Propagujeme energetické služby:


Vydáváme odborné publikace


Pořádáme konference


Mapujeme oblast energetických služeb

JAK SI V EU STOJÍ METODA EPC?

JAK SI V EU STOJÍ METODA EPC?

Zprávu o stavu trhů EPC v EU v letech 2020-21 vydal nyní Úřad Evropské unie pro publikace.   Zpráva obsahuje právní rámec této metody, její finanční a technickou ...

APES VOLILA NOVÉ VEDENÍ NA DALŠÍ TŘI ROKY

APES VOLILA NOVÉ VEDENÍ NA DALŠÍ TŘI ROKY

Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES), která sdružuje 30 nejvýznamnějších hráčů na poli energetických služeb se zárukou úspor (EPC), volila v červnu pět ...

JAK SI PŘEDSTAVUJÍ DEKARBONIZACI V BAVORSKU?

JAK SI PŘEDSTAVUJÍ DEKARBONIZACI V BAVORSKU?

V polovině června navštívily dvě desítky akademiků, energetiků a komunálních zastupitelů sdružených v Síti energetické účinnosti bavorské město Hassfurt, které ...

Kontakt