O asociaci

Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) ČR je spolek založený v říjnu roku 2010 s cílem přispívat k trvalému rozvoji energetických služeb na českém trhu. Nyní sdružuje 31 nejvýznamnějších společností z oboru energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Pojem energetické služby...

... má díky zákonu 406/2000 Sb. o hospodaření energií přesně definovaný význam: Jsou to veškeré činnosti, jejichž účelem jsou zaručené úspory spotřeby energie mimo jiné prostřednictvím instalace energeticky účinných technologií, neboli ověřitelné a měřitelné zvýšení energetické účinnosti. V celém světě je tento druh činností známý jako Energy Performance Contracting (EPC).

Čemu se věnujeme

Určujeme a slaďujeme standardy energetických služeb v ČR


Propagujeme energetické služby:


Vydáváme odborné publikace


Pořádáme konference


Mapujeme oblast energetických služeb

PODCAST POD PROUDEM: EPC POHLEDEM POSKYTOVATELE I ZÁKAZNÍKA

PODCAST POD PROUDEM: EPC POHLEDEM POSKYTOVATELE I ZÁKAZNÍKA

Co znamená zkratka EPC? Jaké jsou výhody  energetických služeb se zárukou úspor. Kde je jejich přínos největší? Jaké jsou zkušenosti ...

JAK NA ENERGETICKÉ RENOVACE OBYTNÝCH BUDOV?

JAK NA ENERGETICKÉ RENOVACE OBYTNÝCH BUDOV?

V pátek 3. března proběhl v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Pátý kulatý stůl k diskusi a návrhu opatření k podpoře renovační vlny a ...

CENY ZA NEJLEPŠÍ PŘIPRAVOVANÉ EPC JSOU ROZDÁNY

CENY ZA NEJLEPŠÍ PŘIPRAVOVANÉ EPC JSOU ROZDÁNY

 Letos již podvanácté vyhlašoval APES soutěž o nejlepší připravovaný energeticky úsporný projekt řešený pomocí energetických služeb se zárukou úspor (EPC). První ...

Kontakt