O asociaci

Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) ČR je spolek založený v říjnu roku 2010 s cílem přispívat k trvalému rozvoji energetických služeb na českém trhu. Nyní sdružuje 30 nejvýznamnějších společností z oboru energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Pojem energetické služby...

... má díky zákonu 406/2000 Sb. o hospodaření energií přesně definovaný význam: Jsou to veškeré činnosti, jejichž účelem jsou zaručené úspory spotřeby energie mimo jiné prostřednictvím instalace energeticky účinných technologií, neboli ověřitelné a měřitelné zvýšení energetické účinnosti. V celém světě je tento druh činností známý jako Energy Performance Contracting (EPC).

Čemu se věnujeme

Určujeme a slaďujeme standardy energetických služeb v ČR


Propagujeme energetické služby:


Vydáváme odborné publikace


Pořádáme konference


Mapujeme oblast energetických služeb

O EPC SE BUDE MLUVIT NA SYMPOZIU EKONOMICKÉHO DENÍKU

O EPC SE BUDE MLUVIT NA SYMPOZIU EKONOMICKÉHO DENÍKU

Další příležitostí dozvědět se více o metodě EPC bude sympozium Ekonomického deníku na téma Investice, úvěry a financování projektů energetických úspor, které proběhne ...

APES SE ROZRŮSTÁ O PORADENSKOU SPOLEČNOST ELPROCON 21

APES SE ROZRŮSTÁ O PORADENSKOU SPOLEČNOST ELPROCON 21

Od října letošního roku se řady APES rozšiřují o společnost Elprocon 21, která se specializuje na technicko – ekonomické poradenství, včetně auditů a následné ...

KLIMATICKO-ENERGETICKÝ PLÁN ČR JE SCHVÁLEN

KLIMATICKO-ENERGETICKÝ PLÁN ČR JE SCHVÁLEN

Vláda schválila Národní klimaticko-energetický plán (dále jen NKEP), tedy klíčový dokument popisující dekarbonizaci české ekonomiky a plnění evropských ...

Kontakt