O asociaci

Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) ČR je spolek založený v říjnu roku 2010 s cílem přispívat k trvalému rozvoji energetických služeb na českém trhu. Nyní sdružuje 30 nejvýznamnějších společností z oboru energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Pojem energetické služby...

... má díky zákonu 406/2000 Sb. o hospodaření energií přesně definovaný význam: Jsou to veškeré činnosti, jejichž účelem jsou zaručené úspory spotřeby energie mimo jiné prostřednictvím instalace energeticky účinných technologií, neboli ověřitelné a měřitelné zvýšení energetické účinnosti. V celém světě je tento druh činností známý jako Energy Performance Contracting (EPC).

Čemu se věnujeme

Určujeme a slaďujeme standardy energetických služeb v ČR


Propagujeme energetické služby:


Vydáváme odborné publikace


Pořádáme konference


Mapujeme oblast energetických služeb

TITUL NEJLEPŠÍ PŘIPRAVOVANÉ EPC 2023 PUTUJE DO HAVÍŘOVA

TITUL NEJLEPŠÍ PŘIPRAVOVANÉ EPC 2023 PUTUJE DO HAVÍŘOVA

APES letos již po třinácté vyhlašovala výsledky soutěže o nejlepší připravovaný energeticky úsporný projekt roku. První místo si odnáší město Havířov, druhé připadlo ...

PRŮMYSL, MĚSTA I STÁTNÍ SPRÁVA PODPORUJÍ ZRYCHLENÍ RENOVACÍ BUDOV

PRŮMYSL, MĚSTA I STÁTNÍ SPRÁVA PODPORUJÍ ZRYCHLENÍ RENOVACÍ BUDOV

Závěrečný osmý kulatý stůl evropské iniciativy Smart Finance for Smart Buildings, jejíž součástí je i APES, nedávno přivedl dohromady více než padesát zástupců ...

50 OPATŘENÍ, JAK ZRYCHLIT TEMPO RENOVACE BUDOV

50 OPATŘENÍ, JAK ZRYCHLIT TEMPO RENOVACE BUDOV

"Česká republika stojí před výzvou zrychlení renovací budov, aby dosáhla ambiciózních cílů energetické účinnosti a dekarbonizace. Ročně projde komplexní renovací pouhé 1 ...

Kontakt