O asociaci

Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) ČR je spolek založený v říjnu roku 2010 s cílem přispívat k trvalému rozvoji energetických služeb na českém trhu. Nyní sdružuje 30 nejvýznamnějších společností z oboru energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Pojem energetické služby...

... má díky zákonu 406/2000 Sb. o hospodaření energií přesně definovaný význam: Jsou to veškeré činnosti, jejichž účelem jsou zaručené úspory spotřeby energie mimo jiné prostřednictvím instalace energeticky účinných technologií, neboli ověřitelné a měřitelné zvýšení energetické účinnosti. V celém světě je tento druh činností známý jako Energy Performance Contracting (EPC).

Čemu se věnujeme

Určujeme a slaďujeme standardy energetických služeb v ČR


Propagujeme energetické služby:


Vydáváme odborné publikace


Pořádáme konference


Mapujeme oblast energetických služeb

MODERNÍ OBEC REFERUJE O ODPADOVÉ ELEKTRÁRNĚ A TÝNCI

MODERNÍ OBEC REFERUJE O ODPADOVÉ ELEKTRÁRNĚ A TÝNCI

Časopis Moderní obec, který je distrubován na stovky radnic po celé ČR, referoval o návštěvě bavorské odpadové elektrárny v rámci projektu Přeshraniční výměna ...

PF 2023

PF 2023

Radostné prožití svátků vánočních a do nového roku mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti přeje APES

VÝSLEDKY 4. KULATÉHO STOLU PROJEKTU GD4B

VÝSLEDKY 4. KULATÉHO STOLU PROJEKTU GD4B

Projekt GreenDeal4Buildings se posouvá dopředu. Díky jednání 4. kulatého stolu, kde se řešila energetická chudoba, energetické komunity a energetické využití vodíku ...

Kontakt