O asociaci

Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) ČR je spolek založený v říjnu roku 2010 s cílem přispívat k trvalému rozvoji energetických služeb na českém trhu. Nyní sdružuje 25 nejvýznamnějších společností z oboru energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Pojem energetické služby...

... má díky zákonu 406/2000 Sb. o hospodaření energií přesně definovaný význam: Jsou to veškeré činnosti, jejichž účelem jsou zaručené úspory spotřeby energie mimo jiné prostřednictvím instalace energeticky účinných technologií, neboli ověřitelné a měřitelné zvýšení energetické účinnosti. V celém světě je tento druh činností známý jako Energy Performance Contracting (EPC).

Čemu se věnujeme

Určujeme a slaďujeme standardy energetických služeb v ČR


Propagujeme energetické služby:


Vydáváme odborné publikace


Pořádáme konference


Mapujeme oblast energetických služeb

JAK VYUŽÍT DOTACE KE SNIŽOVÁNÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ?

JAK VYUŽÍT DOTACE KE SNIŽOVÁNÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ?

EPC a dotace - efektivní cesta ke snížení spotřeby energie v budovách je název semináře, který je naplánován na středu 23. 9. v Praze. Kromě výhod a možnosti využití ...

ADVENCE ENERGO ROZŠÍŘÍ ŘADY APES

ADVENCE ENERGO ROZŠÍŘÍ ŘADY APES

Novým členem Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) je od srpna společnost Advance Energo. Společně s dalšími členy asociace hodlá firma přispívat ...

PERFORMANCE DESIGN BUILD - PŘEHLEDNĚ A SROZUMITELNĚ

PERFORMANCE DESIGN BUILD - PŘEHLEDNĚ A SROZUMITELNĚ

V odborných médiích, která se věnují energeticky úspornému stavebnictví,  se stále častěji skloňuje termín Design&Build (DB) nebo PDB (Performance ...

Kontakt