O asociaci

Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) ČR je spolek založený v říjnu roku 2010 s cílem přispívat k trvalému rozvoji energetických služeb na českém trhu. Nyní sdružuje 25 nejvýznamnějších společností z oboru energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Pojem energetické služby...

... má díky zákonu 406/2000 Sb. o hospodaření energií přesně definovaný význam: Jsou to veškeré činnosti, jejichž účelem jsou zaručené úspory spotřeby energie mimo jiné prostřednictvím instalace energeticky účinných technologií, neboli ověřitelné a měřitelné zvýšení energetické účinnosti. V celém světě je tento druh činností známý jako Energy Performance Contracting (EPC).

Čemu se věnujeme

Určujeme a slaďujeme standardy energetických služeb v ČR


Propagujeme energetické služby:


Vydáváme odborné publikace


Pořádáme konference


Mapujeme oblast energetických služeb

ENERGETICKÝ MANAGEMENT V KOSTCE

ENERGETICKÝ MANAGEMENT V KOSTCE

Energetický management vyžaduje multidisciplinární přístup. Proto každá srozumitelná a přehledně napsaná publikace na toto téma je přínosem. Díky programu ...

APES SE ROZRŮSTÁ

APES SE ROZRŮSTÁ

Řady APES se v září rozšířily o dva členy: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT a DS Energy Consulting. Celkem nyní APES sdružuje 27 společností ...

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek platí už téměř rok a tak přibývá projektů, které podle něj byly vysoutěženy. Přesto praxe přináší nové otázky. Právě ...

Kontakt