O asociaci

Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) ČR je spolek založený v říjnu roku 2010 s cílem přispívat k trvalému rozvoji energetických služeb na českém trhu. Nyní sdružuje 25 nejvýznamnějších společností z oboru energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Pojem energetické služby...

... má díky zákonu 406/2000 Sb. o hospodaření energií přesně definovaný význam: Jsou to veškeré činnosti, jejichž účelem jsou zaručené úspory spotřeby energie mimo jiné prostřednictvím instalace energeticky účinných technologií, neboli ověřitelné a měřitelné zvýšení energetické účinnosti. V celém světě je tento druh činností známý jako Energy Performance Contracting (EPC).

Čemu se věnujeme

Určujeme a slaďujeme standardy energetických služeb v ČR


Propagujeme energetické služby:


Vydáváme odborné publikace


Pořádáme konference


Mapujeme oblast energetických služeb

O EPC V KOMBINACI S DOTACÍ TENTOKRÁT V PRAZE

O EPC V KOMBINACI S DOTACÍ TENTOKRÁT V PRAZE

Co je EPC a jak zažádat o dotaci na celkovou nebo dílčí renovaci veřejných objektů bude tématem semináře, který na podzim pořádá APES.   Přijímání žádostí o ...

DOTAČNÍ PROGRAM EFEKT PODPOŘÍ I OSS A SPO

DOTAČNÍ PROGRAM EFEKT PODPOŘÍ I OSS A SPO

Z programu EFEKT, jehož vyhlašovatelem je MPO, lze čerpat na modernizaci veřejného osvětlení obcí. Dotace v celkové výši 150 mil. korun, ale budou moci kromě ...

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ O EPC A DOTACI

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ O EPC A DOTACI

Přijímání žádostí o dotaci z výzvy č. 100 zaměřené na energetické úspory sice končí 31. 1. 2019,  ale vzhledem ke zjednodušené dokumentaci je šance na úspěšné ...

Kontakt