O asociaci

Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) ČR je spolek založený v říjnu roku 2010 s cílem přispívat k trvalému rozvoji energetických služeb na českém trhu. Nyní sdružuje 25 nejvýznamnějších společností z oboru energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Pojem energetické služby...

... má díky zákonu 406/2000 Sb. o hospodaření energií přesně definovaný význam: Jsou to veškeré činnosti, jejichž účelem jsou zaručené úspory spotřeby energie mimo jiné prostřednictvím instalace energeticky účinných technologií, neboli ověřitelné a měřitelné zvýšení energetické účinnosti. V celém světě je tento druh činností známý jako Energy Performance Contracting (EPC).

Čemu se věnujeme

Určujeme a slaďujeme standardy energetických služeb v ČR


Propagujeme energetické služby:


Vydáváme odborné publikace


Pořádáme konference


Mapujeme oblast energetických služeb

APES POSÍLÍ ODBORNÍCI NA DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

APES POSÍLÍ ODBORNÍCI NA DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) sdružuje téměř tři desítky ESCO společnosti, poradenských a právních firem z oblasti energetických služeb, dodavatelů ...

JAK VYUŽÍT DOTACE KE SNIŽOVÁNÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ?

JAK VYUŽÍT DOTACE KE SNIŽOVÁNÍ PROVOZNÍCH NÁKLADŮ?

EPC a dotace - efektivní cesta ke snížení spotřeby energie v budovách je název semináře, který je naplánován na středu 23. 9. v Praze. Kromě výhod a možnosti využití ...

ADVENCE ENERGO ROZŠÍŘÍ ŘADY APES

ADVENCE ENERGO ROZŠÍŘÍ ŘADY APES

Novým členem Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) je od srpna společnost Advance Energo. Společně s dalšími členy asociace hodlá firma přispívat ...

Kontakt