O asociaci

Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) ČR je spolek založený v říjnu roku 2010 s cílem přispívat k trvalému rozvoji energetických služeb na českém trhu. Nyní sdružuje 25 nejvýznamnějších společností z oboru energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Pojem energetické služby...

... má díky zákonu 406/2000 Sb. o hospodaření energií přesně definovaný význam: Jsou to veškeré činnosti, jejichž účelem jsou zaručené úspory spotřeby energie mimo jiné prostřednictvím instalace energeticky účinných technologií, neboli ověřitelné a měřitelné zvýšení energetické účinnosti. V celém světě je tento druh činností známý jako Energy Performance Contracting (EPC).

Čemu se věnujeme

Určujeme a slaďujeme standardy energetických služeb v ČR


Propagujeme energetické služby:


Vydáváme odborné publikace


Pořádáme konference


Mapujeme oblast energetických služeb

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ O EPC A DOTACI

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ O EPC A DOTACI

Víte, že v otevřené výzvě OPŽP jsou připraveny 3 mld. korun na podporu snižování energetické náročnosti veřejných budov? Navíc nově se zde objevuje až 5% zvýhodnění na ...

JAK S POMOCÍ DESIGN & BUILD STAVĚT ENERGETICKY ÚSPORNĚ

JAK S POMOCÍ DESIGN & BUILD STAVĚT ENERGETICKY ÚSPORNĚ

V odborných médiích, které se věnují energeticky úspornému stavebnictví,  se stále častěji skloňuje termín Design &Build (DB). Co se kryje za tímto názvem, ...

ÚSTECKÝ DENÍK REFERUJE O VÍTĚZNÉM EPC PROJEKTU

ÚSTECKÝ DENÍK REFERUJE O VÍTĚZNÉM EPC PROJEKTU

Ústecký deník přináší článek o vítězném projektu soutěže o nejlepší energeticky úsporný projekt řešený metodou EPC v roce 2017, který by měl být do konce roku ...

Kontakt