O asociaci

Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) ČR je spolek založený v říjnu roku 2010 s cílem přispívat k trvalému rozvoji energetických služeb na českém trhu. Nyní sdružuje 25 nejvýznamnějších společností z oboru energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Pojem energetické služby...

... má díky zákonu 406/2000 Sb. o hospodaření energií přesně definovaný význam: Jsou to veškeré činnosti, jejichž účelem jsou zaručené úspory spotřeby energie mimo jiné prostřednictvím instalace energeticky účinných technologií, neboli ověřitelné a měřitelné zvýšení energetické účinnosti. V celém světě je tento druh činností známý jako Energy Performance Contracting (EPC).

Čemu se věnujeme

Určujeme a slaďujeme standardy energetických služeb v ČR


Propagujeme energetické služby:


Vydáváme odborné publikace


Pořádáme konference


Mapujeme oblast energetických služeb

JAK S POMOCÍ DESIGN & BUILD STAVĚT ENERGETICKY ÚSPORNĚ

JAK S POMOCÍ DESIGN & BUILD STAVĚT ENERGETICKY ÚSPORNĚ

V odborných médiích, které se věnují energeticky úspornému stavebnictví,  se stále častěji skloňuje termín Design &Build (DB). Co se kryje za tímto názvem, ...

ÚSTECKÝ DENÍK REFERUJE O VÍTĚZNÉM EPC PROJEKTU

ÚSTECKÝ DENÍK REFERUJE O VÍTĚZNÉM EPC PROJEKTU

Ústecký deník přináší článek o vítězném projektu soutěže o nejlepší energeticky úsporný projekt řešený metodou EPC v roce 2017, který by měl být do konce roku ...

NEJLEPŠÍ EPC 2017

NEJLEPŠÍ EPC 2017

Titul nejlepší energeticky úsporný projekt řešený metodou EPC (energy performance contracting) za rok 2017 si ze sedmého ročníku soutěže odnáší Univerzita Jana Evangelisty ...

Kontakt