O asociaci

Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) ČR je spolek založený v říjnu roku 2010 s cílem přispívat k trvalému rozvoji energetických služeb na českém trhu. Nyní sdružuje 25 nejvýznamnějších společností z oboru energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Pojem energetické služby...

... má díky zákonu 406/2000 Sb. o hospodaření energií přesně definovaný význam: Jsou to veškeré činnosti, jejichž účelem jsou zaručené úspory spotřeby energie mimo jiné prostřednictvím instalace energeticky účinných technologií, neboli ověřitelné a měřitelné zvýšení energetické účinnosti. V celém světě je tento druh činností známý jako Energy Performance Contracting (EPC).

Čemu se věnujeme

Určujeme a slaďujeme standardy energetických služeb v ČR


Propagujeme energetické služby:


Vydáváme odborné publikace


Pořádáme konference


Mapujeme oblast energetických služeb

JAK NA KOMBINACI EPC A DOTACE

JAK NA KOMBINACI EPC A DOTACE

Asociace poskytovatelů energetických služeb srdečně zve na seminář věnovaný kombinaci metody EPC a dotace z OPŽP, který se bude konat dne 10. června v pražském Impact ...

U MACOCHY SE RODÍ UNIKÁTNÍ PROJEKT DESIGN&BUILD

U MACOCHY SE RODÍ UNIKÁTNÍ PROJEKT DESIGN&BUILD

V květnu 2020 byly zahájeny projekční práce pro výstavbu nové Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy, jejíž výstavba bude řešena metodou Design&Build.. ...

JAK NA VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA EPC PROJEKTY

JAK NA VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA EPC PROJEKTY

V těchto dnech vychází unikátní příručka o úskalích výběrových řízení na projekty energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) a energetického contractingu (ESC) ...

Kontakt