O asociaci

Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) ČR je spolek založený v říjnu roku 2010 s cílem přispívat k trvalému rozvoji energetických služeb na českém trhu. Nyní sdružuje 28 nejvýznamnějších společností z oboru energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Pojem energetické služby...

... má díky zákonu 406/2000 Sb. o hospodaření energií přesně definovaný význam: Jsou to veškeré činnosti, jejichž účelem jsou zaručené úspory spotřeby energie mimo jiné prostřednictvím instalace energeticky účinných technologií, neboli ověřitelné a měřitelné zvýšení energetické účinnosti. V celém světě je tento druh činností známý jako Energy Performance Contracting (EPC).

Čemu se věnujeme

Určujeme a slaďujeme standardy energetických služeb v ČR


Propagujeme energetické služby:


Vydáváme odborné publikace


Pořádáme konference


Mapujeme oblast energetických služeb

JAK NA ZARUČENÉ ÚSPORY ENERGIE S DOTACÍ

JAK NA ZARUČENÉ ÚSPORY ENERGIE S DOTACÍ

Ceny energií míří strmě vzhůru. Jednou z cest snižování nákladů na energie v objektech v majetku obcí, měst, krajů či státu mohou být energeticky úsporné projekty ...

MODERNÍ OBEC REFERUJE O SÍTI ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

MODERNÍ OBEC REFERUJE O SÍTI ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

Časopis Moderní obec referoval ve svém dubnovém čísle také o prvním setkání starostů sdružených v Síti energetické účinnosti, která je součástí ...

GD4B: JAK SNIŽOVAT ENERGETICKOU NÁROČNOST BUDOV

GD4B: JAK SNIŽOVAT ENERGETICKOU NÁROČNOST BUDOV

Na konci dubna se sešly expertní skupiny evropského projektu Green Deal for Buildings (GD4B), jehož součástí je i APES, aby projednaly další možná opatření, která povedou ke ...

Kontakt