O asociaci

Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) ČR je spolek založený v říjnu roku 2010 s cílem přispívat k trvalému rozvoji energetických služeb na českém trhu. Nyní sdružuje 28 nejvýznamnějších společností z oboru energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Pojem energetické služby...

... má díky zákonu 406/2000 Sb. o hospodaření energií přesně definovaný význam: Jsou to veškeré činnosti, jejichž účelem jsou zaručené úspory spotřeby energie mimo jiné prostřednictvím instalace energeticky účinných technologií, neboli ověřitelné a měřitelné zvýšení energetické účinnosti. V celém světě je tento druh činností známý jako Energy Performance Contracting (EPC).

Čemu se věnujeme

Určujeme a slaďujeme standardy energetických služeb v ČR


Propagujeme energetické služby:


Vydáváme odborné publikace


Pořádáme konference


Mapujeme oblast energetických služeb

TRH EPC V ROCE 2020 VÝZNAMNĚ ROSTL

TRH EPC V ROCE 2020 VÝZNAMNĚ ROSTL

Loňský rok byl z pohledu trhu energetických služeb se zárukou úspor (EPC) rekordní. Aktivní projekty ušetřily zákazníkům, kterými jsou převážně města, kraje a jejich ...

APES SE ROZRŮSTÁ O AGENTURU EFA CZ

APES SE ROZRŮSTÁ O AGENTURU EFA CZ

V lednu 2021 se řady členů Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) rozšíří o společnost EFA CZ, která dlouhodobě pomáhá zajišťovat finance na energeticky ...

POZVÁNKA NA WORKSHOP SÍTĚ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

POZVÁNKA NA WORKSHOP SÍTĚ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

Proč se v německých městech a průmyslových podnicích daří významně šetřit energie? Lze německý model využít i v České republice? Jak fungují energeticky ...

Kontakt