O asociaci

Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) ČR je spolek založený v říjnu roku 2010 s cílem přispívat k trvalému rozvoji energetických služeb na českém trhu. Nyní sdružuje 30 nejvýznamnějších společností z oboru energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Pojem energetické služby...

... má díky zákonu 406/2000 Sb. o hospodaření energií přesně definovaný význam: Jsou to veškeré činnosti, jejichž účelem jsou zaručené úspory spotřeby energie mimo jiné prostřednictvím instalace energeticky účinných technologií, neboli ověřitelné a měřitelné zvýšení energetické účinnosti. V celém světě je tento druh činností známý jako Energy Performance Contracting (EPC).

Čemu se věnujeme

Určujeme a slaďujeme standardy energetických služeb v ČR


Propagujeme energetické služby:


Vydáváme odborné publikace


Pořádáme konference


Mapujeme oblast energetických služeb

ŘADY APES SE ROZŠIŘUJÍ

ŘADY APES SE ROZŠIŘUJÍ

APES nyní sdružuje 29 společností: poskytovatelů a poradců z oblasti energetických služeb se specializací na energetické služby se zárukou úspor (EPC), ale i technologické ...

JAK NA ZARUČENÉ ÚSPORY ENERGIE S DOTACÍ

JAK NA ZARUČENÉ ÚSPORY ENERGIE S DOTACÍ

Ceny energií míří strmě vzhůru. Jednou z cest snižování nákladů na energie v objektech v majetku obcí, měst, krajů či státu mohou být energeticky úsporné projekty ...

ZÁVĚRY 2. KULATÉHO STOLU PROJEKTU GD4B

ZÁVĚRY 2. KULATÉHO STOLU PROJEKTU GD4B

Druhý kulatý stůl k diskuzi a návrhu opatření k podpoře renovační vlny a financování energetické účinnosti v budovách proběhl ve čtvrtek 19. května 2022 v prostorách ...

Kontakt